kineziologie one brain

Kineziologie - One Brain (Jednotný mozek) - systém Three in one concepts (Tři v jednom) 

Představuje přirozený, celistvý systém, který kombinuje mnoho metod (moderní techniky neurolingvistického programování NLP, učení o meridiánech z tradiční čínské medicíny, Bachovy esence, aromaterapie apod.)

Kineziologie One Brain slouží ke sjednocení těla, mysli a ducha. (odtud název 3 v jednom), název metody One Brain (Jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá mozková hemisféra dokonale spolupracují.

Nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem.

Metoda vznikla v USA a zpočátku řešila převážně poruchy učení, které jsou způsobeny nesprávnou komunikací  mezi pravou a  levou mozkovou hemisférou a obvykle také mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů jsou vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem.

Kineziologie One brain používá svalový test, jemné testování svalů. Facilitátor-kineziolog jemně tlačí na mírně předpaženou ruku klienty. Svalový test slouží k zjištění informací uložených v těle klienta, pomocí svalového testu též zjistuje korekce, jednoduché časově nenáročné cviky, dotyky, které obnovují energetický tok v těle.

Pomocí kineziologie One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu, metoda pracuje též s emocemi pomocí Barometru Chování .

Kineziologií One Brain je možné pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.

Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla.

Během odblokování se nepracuje s hypnózou ani se změněnými stavy vědomí. Klient je neustále v bdělém stavu a aktivně se podílí na odstranění stresu.

 Odblokování není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Metoda One Brain je vzdělávací metoda ve smyslu rozvoje osobnosti, neslouží k léčení nebo diagnóze ve smyslu klasické medicíny.

 Kineziologické odblokování je možné provádět i v těhotenství.

 Kineziologické odblokování trvá 1,5 až 2 hodiny.

 Kdy může Kineziologie One Brain pomoci:

 • vyrovnat se s negativními emocemi jako je stres úzkost, strach, pocit viny, stud, vztek nebo žárlivost
 • překonat strach z veřejného vystoupení, strach ze školy, strach z porodu
 • odstranit nespavost, zkvalitnit spánek
 • vyřešit fobie a závislosti, alergie
 • zlepšit komunikaci s ostatními
 • zmírnit každodenní stres v zaměstnání, stres z nezvládání rodičovské role
 • posílit sebevědomí, zvýšit kreativitu
 • zmírnit únavu, odstranit problémy se soustředěním, zvýšit koncentraci
 • odstranit koktavost, šilhavost
 • překonat chronické vzorce chování, prokrastinace ,…
 • zklidnit hyperaktivní děti, odstranit pomočování, odstranit poruchy učení (dyslexie,..)
 • k osobnímu růstu

POZOR: Během kineziologického odblokování používám také metodu EFT - technika emoční svobody, PET - provokativní energetické metody, apod.,