homeopatie

Klasická a postklasická homeopatie

 Klasická homeopatie hledá příčiny všech potíží člověka a vždy se zabývá celým člověkem a chápe ho jako celek, který se vyvíjí v čase a prostoru. Všímá si všech fyzických i psychických příznaků. Při léčbě postupně dochází k odstraňování nemoci a ne pouze příznaků.

Klasická homeopatie se nesnaží potlačit nemoc. Pomáhá řešit její příčinu, respektive změnit způsob života, který k ní vedl. Vychází z principu, že nemoc není náhoda, ale je indikátorem nerovnováhy v našem životě. Nemoc nás upozorňuje, že někde chybujeme.

Jaký je rozdíl mezi homeopatickou a alopatickou léčbou?

Homeopatie se dívá na člověka jak na celek, nerozděluje fyzické tělo od psychiky, navíc vnímá, že se tento celek vyvíjí v čase a prostoru.

Oproti tomu alopatická léčba se postupem vývoje rozdělila na množství oborů a vznikla tak celá řada odborníků zabývajících se jednotlivými příznaky nemoci fyzického těla.

Klasická homeopatie nekonkuruje klasické (alopatické) medicíně ani jiným směrům v homeopatii. Nabízí pouze jinou možnost přístupu k potížím.

Klasická homeopatie se zaměřuje primárně na chronická onemocnění. Tam, kde jde akutně o život (například v případě úrazu, náhlé příhody, či jiného akutního onemocnění) je na místě alopatická léčba.

Jak probíhá homeopatická konzultace?

Konzultace probíhá formou rozhovoru, kdy se snažím pochopit, proč klient onemocněl, snažím se nacházet vzorce, které mohou způsobovat nemoc a hledám homeopatický lék, které danému vzorci odpovídá.
Během konzultace se ptám na události, které klient během svého života prožil (prenatální období, porod, dětství, dospívání, dospělost),  onemocnění , které prodělal, rodinnou anamnézu,  ptám se také na vztah k sobě sama, na vztahy k ostatním lidem, jak prožívá štěstí, ztráty, úspěch i neuspěch,..... Během první návštěvy také vysvětluji klientovi, jak se užívají homeopatické léky.  Z tohoto důvodu trvá první konzultace cca. 2 hodiny. Po přímé práci s klientem následuje práce na analýze klientova případu, která trvá cca. týden. Během této doby vybírám 4 až 5 homeopatických léků. Tyto homeopatické léky následně posílám klientovi poštou. Dále s klientem komunikuji prostřednictvím emailu a nebo WhatsAppu.

V ČR existuje řada homeopatických směrů. Jaký je mezi nimi roudíl?

V ČR existuje řada homeopatických přístupů, možná se dá říci, co homeopat, to jiný přístupů. Zjednodušeně se dají všechny směry shrnout asi takto:

  • Podávání několika homeopatický léků najednou

Za tímto přístupem stojí farmaceutická firma, která si školí své lékaře a lékárníky. Podává více homeopatických léků najednou nebo např. ráno podává jeden lék, večer jiný. Používá jednosložkové, tzv. monokompozitní a nebo vícesložková, tzv. polykompozitní homeopatika (např. Homeovox®, Angin-Heel® na Paragrippe® apod.) Podává homeopatické léky na určitou nemoc, příznak a nebo diagnózu. Tento přístup pouze nahrazuje alopatické léky homeopatickými. Při tomto podávání homeopatických léků často dochází pouze k potlačení symptomů. Tento přístup nepřihlíží na propojení psychiky a fyzického těla.

Další 3 směry homeopatie v ČR už si všímají propojení psychických a fyzických symptomů. Jsou to:

  • Konstituční homeopatie:

Konstituční homeopatie založená na základech Dr. Kenta, která předpokládá, že každý člověk má od narození určité množství energie, tzv. vitální síly a člověk onemocní ve chvíli kdy má této vitální síly málo. Podává pacientovi homeopatický lék, tzv. konstituční lék, který mu tuto vitální sílu vrátí. Tzv. konstituční lék by měl pokrývat období celého života, nepočítá s vývojem člověka v čase a v prostoru, nepracuje s různými obdobími života, jako je např. dětství, dospělost, apod. Tento způsob je proto dosti nepřesný a není často schopen vyřešit řadu chronických onemocnění.

  • Klasická homeopatie:

Klasická homeopatie, někdy nazývaná homeopatie po vrstvách. Tento přístup začíná u homeopatů nizozemského původu jako je Tinus Smith a Jan Scholten. Zapracovává do přístupu různá období života, jako je dětství, dospělost a začíná chápat, to, že nemoc je pouze nevyřešený problém a ne pouze oslabená konstituce. Používá při léčení více homeopatických léků, které se podávají postupně, ne naráz!, pro vyřešení různých období života. Základem tohoto přístupu je vývoj jedince. Je chápáno, že nemoc přispívá k tomu, aby se člověk vyvíjel. Cílem je nemocí projít a ne ji potlačit.

  • Opelkova metoda postklasické homeopatie  (dříve Klasická a postklasická homeopatie České Školy Klasické Homeopatie):

Nejpropracovanějším homeopatických systémem v ČR je Klasická homeopatie vyučovaná v České škole klasické homeopatie. Někdy se tento směr označuje jak postklasický směr v homeopatii.

Tvůrcem tohoto způsobu je Pavel Opelka, který tento přístup praktikuje a vyučuje. Přístup kombinuje klasickou homeopatii vrtev, ale rozčleňuje navíc člověka na různé systémy (takovým systémem může být např. imunitní systém) a nebo jednotlivosti (jednotlivostí je např. určitý orgán – plíce, apod.), případně na další podsystémy . Následně tento přístup hledá nejpodobnější homeopatický lék na systém, či jednotlivost a z tohoto důvodu je zatím nejpřesnějším směrem v homeopatii.  Opět je cílem tohoto směru homeopatie to, aby člověk nemocí prošel a ne ji potlačil. Tím, že člověk nemocí projde, dochází k jeho vývoji. Více o metodě se můžete dočíst přímo na stránkách www.ceskahomeopatie.cz