Nabídka a ceník služeb

I přesto, že jsem lékárník a mám tedy klasické zdravotní vzdělání, snažím se dívat na člověka jako celek, tzn. že pocity, nálada a celkový psychický stav ovlivňují fyzické tělo. Kombinuji mnoho směrů, pohledů a terapeutických metod a snažím se nabídnout klientovi z mého pohledu nejúčinnější řešení. Nechávám samozřejmě na klientovi, co chce a jak to chce řešit. Jsem pouze průvodce při jeho cestě k spokojenějšímu životu.

Diagnosticko-terapeutické metody

  • Kineziologická poradna – One Brain, kineziologické odblokování kombinuji dle své intuice s prvky EFT - Emotional Freedom Technique = technika emoční svobody, PET - Provokativní energetické techniky, apod., v rámci této práce testuji vhodné esence a bioinformační produkty firmy Energy
  • Homeopatická poradna, psychosomatika,
  • Bachova květová terapie

Relaxační a rehabilitačně ozdravné metody

  • Bowenova tlaková masáž, Bowenova technika
  • Kraniosakrální terapie

 

Ceník

Všechny uvedené ceny jsou koncové, nejsem plátce DPH

  Kineziologie – One Brain (90 minut)  800 Kč
  Kineziologie – One Brain (každých dalších 30 minut)  100 Kč
  Homeopatická konzultace – první (cca 60–120 minut)  1000 Kč
  Homeopatická konzultace – kontrola (cca 40 minut)  600 Kč
  Bachovy květová terapie konzultace - první (45-60 minut)  400 Kč
  Bachovy květová terapie konzultace - kontrola (max. 30 minut)  250 Kč
  Bowenova technika (60–90 minut)  500 Kč
  Bowenova technika (5 návštěv) 2250 Kč
  Kraniosakrální terapie (60-70 minut)  450 Kč

Cena kineziologického odblokování u dětí a maminek na mateřské dovolené je 600,- Kč, pokud odblokování trvá do 90 minut, každých dalších 30 minut plus 100,-Kč.

Většina kineziologických odblokování trvá maximálně 2 hodiny.

V ceně kineziologického odblokování je vytestování vhodné esence. V případech, kdy je vhodné tuto esenci následně užívat po odblokování, je nutné počítat s příplatkem 100 Kč za užívací lahvičku.

V ceně homeopatické konzultace jsou zahrnuty 3-4 homeopatické léky, jejich poslání klientovi a také e-mailové konzultace během jejich užívání.

V ceně konzultace Bachovy esence i užívací lahvičku Bachových květů, která vydrží na cca. 3 týdny.